O nás

19.10.2021

Profil

logo BEFARE 1

Spoločnosť BEFARE 1 s.r.o. je od 1.1.2015 nástupníckou organizáciou, ktorá prebrala v oblasti elektronických registračných pokladníc všetky aktivity, práva i povinnosti od spoločnosti BEFARE 777 spol. s.r.o. Zároveň pôsobí spoločnosť ako predajca softvérových riešení ELALL pre Slovenskú republiku.

Z histórie

Spoločnosť BEFARE 777 spol. s r.o. vznikla v roku 1991. Počnúc rokom 1994 začala predávať elektronické registračné pokladnice, pričom v roku 1997 sa stala autorizovaným distribútorom historicky najpredávanejších elektronických registračných pokladníc modelového typu EURO, vyrobené na Slovensku. Pokračovateľom - distribútorom je naďalej BEFARE 1 s.r.o.

.

Viete, čo znamená názov BEFARE 777 ?

ruky-slnko-logo

 

V znaku loga sú graficky znázornené ruky, ktoré držia slnko.

Predpokladali by ste to ?

 

BE vzniklo zo slova BENZAITET, v staroveku bolo 7 bohov štastia a životného naplnenia

FA – vzniklo od slova FARMA – FARMÁCIA (pretože lieky – lekáreň), ale aj SPOLOČENSTVO

RE – boh slnka, nádeje a štastia v starovekom Egypte

777 – trojica štastných čísel pre zachovanie a prosperitu firmy

 

Zaujímavé, ako blízko k registračným pokladniciam !

 

 

 

Kontakt

12.10.2021

 

 

kontakt Telefón       02 / 53 63 31 67 

 

po ozname stlačte číslo požadovaného úseku       

1.  Predajňa  vybavovanie objednávok a priamy predaj - predajňa

           befare@befare.sk              M: 0905 325 709

2.  Ekonomika   fakturácie, ekonomika, prevádzka

           ekonomika@befare.sk

3. Servis   oprava registračných pokladníc a fiškálnych tlačiarní

           servis@befare.sk

 

Špeciálna technická podpora zákazníkom

             0900 605 110

ulica1 BEFARE 1 s.r.o.

Prevádzka a poštová adresa

Ulica: Mliekarenská 10

PSČ,mesto: 821 09 Bratislava

fakturacne

Fakturačné údaje:
BEFARE 1 s.r.o.

Vietnamská 44

821 04 Bratislava

IČO: 47 945 940
DIČ: 2024147983
IČ DPH: SK2024147983
Účet Tatrabanka: 2944460476/1100
Obchodný register: OS Bratislava 1, Odd: Sro, vl.č.: 100997/B  

 

 

Reklamácia

12.10.2021

Servis

reklamacia2 Reklamačný poriadok

 

 • záručná lehota na výrobky je uvedená v záručnom liste, na pokladnice je 24 mesiacov,
 • ak sa vyskytne počas záručnej doby závada spôsobená výrobnou chybou alebo vadou materiálu, bude bezplatne odstránená,
 • pri uplatnení záruky je kupujúc povinný predložiť platný záručný list a doklad o kúpe
 • Reklamačný poriadok sa riadi Zmluvnými podmienkami opravy

 

zarucny_list Záručný list musí obsahovať

 

 • typ výrobku,
 • výrobné číslo,
 • potvrdenie predaja (dátum predaja, pečiatka, podpis a adresa predajcu)

 

ulica1 Záruka stráca platnosť ak

 

 • bol záručný list neúplný alebo neoprávnene zmenený,
 • bol zmenený typ výrobku alebo výrobné číslo na zariadení
 • neprávnená osoba pozmenila údaje v záručnom liste
 • nebol dodržaný správny spôsob používania a údržby výrobku uvedeného v užívateľskej príručke
 • bol zistený neodborný alebo neoprávnený zásah na zariadení
 • mechanické poškodenie zariadenia bolo spôsobené užívateľom
 • závada bola spôsobená cudzími látkami, ktoré vnikli do zariadenia
 • závadu spôsobil užívateľ skladovaním alebo prevádzkovaním zariadenia v nevhodnom prostredí (vlhké, prašné, chemicky agresívne prostredie)
 • bolo zariadenie pripojené na iné, než predpísané sieťové zariadenia